Handelsbetingelser

Definitioner:
Aftalens parter
“Køber” anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Rigtigehårprodukter.dk afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

Rigtigehårprodukter.dk anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:
På Rigtigehårprodukter.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Rigtigehårprodukter.dk via info@rigtigehårprodukter.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.

Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på Rigtigehårprodukter.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at give et tilbud.
Købers bestilling af varer fra Rigtigehårprodukter.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Rigtigehårprodukter.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og Rigtigehårprodukter.dk er først indgået, når Rigtigehårprodukter.dk ved en faktura accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Udskudt aftaletidspunkt.
En handel er først bindende når Rigtigehårprodukter.dk manuelt har gennemgået din ordre og godkendt at Rigtigehårprodukter.dk kan skaffe varen og derefter udsender en faktura.

Betaling:
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra Rigtigehårprodukter.dk.
Du kan betale med Visa, Visa/dankort, Visa electron, Mastercard og Maestro.

Tilbagebetaling:
Når vi modtager varen, tjekker vi den, og hvis varen er ubeskadiget og ubrugt, vil du få tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt til os ved købet.
Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du betalte købet med. Har du fx betalt med kort, tilbageføres købsbeløbet til det betalingskort, som du brugte ved købet. Har du helt eller delvist betalt med gavekort, fremsender vi dig et nyt gavekort svarende til den værdi, som du har returneret varer for og højest til samme værdi, som gavekortet udgør på ordreren.

Bemærk:
Du kan miste dit købsbeløb, helt eller delvist. Det sker, hvis varens værdi er forringet, fordi du reelt har taget varen i brug, den er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den, du har håndteret varen på anden måde, end det var nødvendigt, for at du kunne fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på. Eksempelvis en bortkommet eller beskadiget emballage æske. Bemærk at original emballage kan udgøre en væsentlig del af varens værdi.

Rigtigehårprodukter.dk fastsætter værdiforringelsen. Som udgangspunkt nedskrives varer med bortkommet eller beskadiget emballage med minimum 20% og varer, som er taget i brug eller på anden vis beskadiget, nedskrives med minimum 80%.

Returnering af pakker:

Har du handlet på Rigtigehårprodukter.dk og ønsker at returnere en vare, er det muligt at ombytte til en anden vare af samme værdi. Er den vare du ønsker af højere værdi, kan vi opkræve at du betaler ekstra for varen. Er den ligeledes af mindre værdi refunderer vi modværdien. Du kan også returnere uønskede varer, og vi vil udbetale pengene til dit kreditkort. Du skal selv betale for emballage og porto i forbindelse med returnering af din vare, hvis du har bestilt en forkert størrelse, eller du har fortrudt dit køb. Returvaren skal sendes med omdeling. Bliver den sendt til en pakkepost afhentes den ikke og vil derfor komme retur til afsenderen.

Skulle du opleve defekter eller fejl ved din vare, eller har vi ved en fejl sendt dig en vare, du ikke har bestilt, skal du kontakte vores kundeservice hurtigst muligt. Så vil vi gøre, hvad vi kan for at hjælpe dig. Husk altid at oplyse dit ordrenummer i din henvendelse til kundeservice, så vi hurtigere kan hjælpe dig.

Risikoen for hændelig uheld eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation:
Rigtigehårprodukter.dk yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til Rigtigehårprodukter.dk i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til Rigtigehårprodukter.dk inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Rigtigehårprodukter.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for vores kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Rigtigehårprodukter.dk.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Rigtigehårprodukter.dk’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
Rigtigehårprodukter.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:
Meddeler Kunden Rigtigehårprodukter.dk, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Rigtigehårprodukter.dk det modtagne beløb.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge GLS – ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen i forsvarligt emballege – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris.
Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private – det gælder ikke varer solgt til virksomheder.

Forbehold for ændringer:
Rigtigehårprodukter.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.